.
يكشنبه 1 اسفند 1395.

عمليات پرنده خندان (فعاليت اقتصادي كره عليه آمريكا در ژاپن)در فوريه ۱۹۸۱ به صورت رسمي تصويب شد.
در اين عمليات بيش از دويست نيروي عملياتي  كه به وسيله اداره ششم و هفتم تامين ميشدند فعاليت ميكردند. هدف از اين عمليات جمع آوري اطلاعات تكنولوژيك و صنعتي به منظور كمك به صنايع كره جنوبي بود . در اين عمليات از روش هاي متعدد جاسوسي صنعتي بهره گيري شد ه بود، از جمله شنود الكترونيك، نفوذ ماموران: استخدام كارگران آمريكايي يا ژاپني به منظور استفاده از آنها به عنوان نفوذي در شركت ها . بين هشتاد تا صد ما مور شركت كننده در اين عمليات وسيع كه هدف آن تصاحب تكنولوژي و اسرا ر صنعتي ژاپن بود در شهرهاي مختلف اين كشور پراكنده شدند.

در ژاپن به دليل اختلاف و تضاد هاي به وجود آمده بين مردم ژاپن و كره، تاكيد براقليت كره اي براي يافتن خبر چين و حتي در بعضي موارد براي يافتن مامور بوده است . در شهرهايي نظير كاوازاكي و توكيو اعضاي اقليت نژادي كره اي به طور مستقيم ويا  با در اختيار گذاشتن كمك هاي خود در بازرسي هاي مخفيانه در شركت هاي ژاپني و يا كارخانجات آمريكايي مستقردر ژاپن شركت مي جستند.
در عمليات پرنده خندان كره توانست به اطلاعاتي در باب انرژي اشعه خورشيدي سازمان اي.تي.اس.اي ،سيستم ساخت چند منظوره ليزري دست پيدا كند.همچنين به شنود الكترونيك عليه برخي شركت ها ي ژاپني كه با شركت هاي كره اي براي بدست آوردن قرار دادهاي خارجي رقابت مي كردند پرداخت.
در ايالات متحده عمليات پرنده خندان به شركت هاي مستقر در سيلي كون والي و در منطقه روت۱۲۸ نزديك بوستون و همچنيني به كارخانجات پتروشيمي و ذوب فلزات با در صد بالاي جمع آوري تعرض مي كرد.
همچنين پرنده خندان به شنود مكالمات مقامات وزارت بازرگاني ايالات متحده و بازرگانان آمريكاي كه به سئول سفر ميكردند مي پرداخت و ميكروفن هاي زيادي در اطراف آنها كار مي گذاشت.
ريچارد واكر سفير پيشين ايالات متحده در كره جنوبي از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ اظهار مي دارد كه رئيس جمهور ريگان از جمله اهداف اين عمليات بوده است
اين عمليات با موفقيت تا سال ۱۹۹۰ ادامه داشت و اطلاعات صنعتي بسيار براي سازمان اطلاعات كره جنوبي حاصل آورد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به واحد آموزش اداره کل حراست دانشگاه اصفهان می باشد