.
يكشنبه 1 اسفند 1395.

به دنبال برگزاری دوره آموزشی سطح دو حراستهای استان اصفهان در سال 1394 ، آزمون این دوره بصورت الکترونیکی و حضوری در تاریخ پنجم آذرماه از ساعت 9 تا 11 صبح در محل ساختمان سایت مرکزی کامپیوتر دانشگاه اصفهان برگزار شد. این آزمون برای تعداد 140 نفر از فراگیران دوره و برای هر نفر به مدت 40 دقیقه برنامه ریزی و اجرا گردید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به واحد آموزش اداره کل حراست دانشگاه اصفهان می باشد